Zonne-energie - Is het echt? Hoe werkt het?

solar power

Solar power is de energie die rechtstreeks van de zon wordt gewonnen met behulp van verschillende technologisch geavanceerde methoden zoals thermische zonne-energie, fotovoltaïsche zonne-energie, thermische zonne-energie en zonne-architectuur. De opwekking van zonne-energie door middel van zonne-energie wordt vaak beschouwd als een van de belangrijkste schone energiebronnen vanwege het onbeperkte aanbod en de vrijwel onbeperkte toepassing in talrijke sectoren. Zonne-energiesystemen kunnen worden geïnstalleerd voor huishoudelijke en commerciële toepassingen, zowel on-grid als off-grid. Off-grid zonne-energie wordt meestal gebruikt voor huishoudelijke toepassingen zoals verlichting, apparaten, pompen en andere kleine elektrische toepassingen.

Photovoltaïsche (PV) zonne-energiesystemen zetten het zonlicht om in directe elektriciteit met behulp van fotovoltaïsche cellen (PV-panelen) die zijn ontworpen om elektriciteit op te wekken door foto-elektrisch effect. Deze stroom kan vervolgens worden gebruikt om uw huis of elektrische apparaten van stroom te voorzien. Er zijn veel bedrijven op de markt die verschillende soorten zonne-energiesystemen aanbieden en het is raadzaam om het advies van een energieconsultant in te winnen voor het juiste zonne-energiesysteem dat aan uw eisen en budget voldoet. Warmwatersystemen op zonne-energie maken gebruik van zonne-energie in combinatie met een zonnecollector die de warmte van de zon opvangt en deze warmte overdraagt aan water dat nodig is voor huishoudelijke doeleinden. Een zonne-energiesysteem is een combinatie van fotovoltaïsche cellen, zonnecollectoren, batterijen, omvormers en een opslagsysteem.

Fossiele brandstoffen worden steeds vaker gebruikt om onze niet-hernieuwbare energiebehoefte weg te branden. Het verbranden van fossiele brandstoffen put echter de niet-hernieuwbare voorraden kolen, olie en gas uit die worden gebruikt om elektriciteit op te wekken. Wij raken in een alarmerend tempo door deze niet-hernieuwbare energiebronnen heen en het ziet ernaar uit dat deze in de nabije toekomst opraken. Hierdoor raken de bronnen van fossiele brandstoffen uitgeput en dit heeft geleid tot een stijging van de prijzen van deze energiebronnen. Zonne-energie wint enorm aan populariteit bij particulieren en de prijs ervan stijgt ook in een alarmerend tempo. Vandaar dat zonne-energie het antwoord zou kunnen zijn om je huis op hernieuwbare energie te laten draaien zonder de bronnen van fossiele brandstoffen uit te putten.


Zonne-energie - Is het echt? Hoe werkt het?