Luchtverontreiniging en milieuhygiëne

Heden ten dage is luchtverontreiniging niet meer weg te denken. In feite worden we erdoor omringd. De lucht die we inademen zit vol met ontelbare luchtverontreinigende stoffen, zoals koolmonoxide, stikstofoxiden, deeltjes, gasvormige verontreinigingen, radon en vele andere stoffen die ons op nadelige wijze kunnen beïnvloeden. Een breed scala van industrieën, waaronder autos, chemische fabrieken, elektriciteitscentrales, cementfabrieken, papier- en pulpfabrieken, chemische fabrieken, spoorvervoer en zelfs medische faciliteiten creëren grote hoeveelheden luchtverontreiniging. Het wordt beschouwd als een milieuvervuiling en daarom hebben we onze eigen wetten die de uitstoot ervan reguleren.

environment

Wat zijn de belangrijkste luchtvervuilers? Belangrijke luchtverontreinigende stoffen kunnen ernstige schade aanrichten, niet alleen aan het milieu maar ook aan de volksgezondheid. Het gaat onder meer om kleine deeltjes in de lucht (waaronder stikstofoxiden, zwaveloxiden en deeltjes) en zware metalen (zoals lood, koper en kwik) die gemakkelijk ons lichaam binnendringen door inademing en opname door de huid. Ze kunnen zich afzetten in ons zachte weefsel of worden meegevoerd door water of lucht. Deze verontreinigende stoffen staan bekend als luchtverontreinigende stoffen en worden daarom gecategoriseerd als luchtverontreinigende stoffen, verontreinigende stoffen in de omgevingslucht of verontreinigende stoffen in de binnenlucht.

Het schoonste milieu is dat waar helemaal geen verontreinigende stoffen in het milieu aanwezig zijn. Maar zelfs in een dergelijke situatie kan de kwaliteit van de lucht worden aangetast door verschillende verontreinigende stoffen. Daarom is de belangrijkste maatregel om het milieu schoon te houden het controleren en voorkomen van blootstelling aan milieuverontreinigende stoffen, toxines en door de lucht overgedragen ziekten. Regelmatig zuiveren van het huis is een van de maatregelen voor hetzelfde.


Luchtverontreiniging en milieuhygiëne