Hoe werkt zonne-energie?

Zonne-energie is in feite de omzetting van zonne-energie in elektrische energie, hetzij rechtstreeks met fotovoltaïsche panelen, hetzij onrechtstreeks door het gebruik van concentrerende zonne-energiesystemen, hetzij met een combinatie van zonne-energiesystemen. Om te begrijpen hoe zonne-energie werkt, moet men eerst het proces begrijpen waarbij licht van de zonnestralen wordt omgezet in elektriciteit. De zonnestralen komen meestal in de vorm van infrarode straling en worden dus meestal gebruikt in zonne-energiesystemen. Zoals eerder vermeld, maken de geconcentreerde zonne-energie- of fotovoltaïsche panelen echter gebruik van lenzen of spiegels om een groter gebied van het zonlicht tot een kleine straal te concentreren. Deze zonne-energie generatoren werken ook volgens hetzelfde principe, waarbij ze spiegels gebruiken om het licht om te zetten in elektrische stroom.

zonne-energie

Het zonne-energiesysteem bestaat meestal uit het volgende apparaat: zonnecellen of zonnemodules, collectoren, batterijen, en omvormers. Zonnemodules worden gebruikt om de zonne-energie te verzamelen en om te zetten in elektriciteit. Aan de andere kant worden zonnebatterijen gebruikt om zonne-energie op te slaan die is omgezet in elektrische energie. Het verzamelen en opslaan van zonne-energie is niet alleen nuttig om elektriciteit te produceren; het bespaart ook geld door de conventionele elektriciteitskosten te verlagen, evenals de schade aan het milieu door het vrijkomen van gevaarlijke gassen in de atmosfeer als gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals kolen.

Om de opbrengst van zonne-energie te maximaliseren en het beste rendement op de investering te krijgen, moeten zonne-energiesystemen op een optimale plaats worden geplaatst, waar het zonlicht optimaal kan worden benut. Daartoe worden zonnestroomsystemen vaak langs de zijkant van een gebouw of in het dak gebouwd. Zonnedakpanelen kunnen ook op gebouwen of boven parkeerterreinen worden geïnstalleerd. Een andere optie voor de installatie van zonne-energie is de installatie van een zonnesysteem voor warm water op een dak met zonnepanelen. Een zeer kostenefficiënte maar onpraktische zonne-energie oplossing is het bouwen van een zonne-generator die gebruik maakt van zelfgemaakte of gerecyclede onderdelen om de elektriciteit te produceren die nodig is om huishoudelijke apparaten te laten werken.


Hoe werkt zonne-energie?